Praca Szukam pracy

Białystok i okolice – radca prawny zastępstwo procesowe

Nawiąże współpracę w zakresie zastępstw procesowych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi oraz reprezentacji przed organami administracji publicznej na terenie Białegostoku, Łomży, Augustowa, Ełku i okolic (woj. podlaskie).

Oferuję możliwość nawiązania stałej współpracy, sporządzania pism procesowych oraz wykonania fotokopii akt sądowych.

Zapraszam do kontaktu:

e-mail: kancelaria@bucko.pl,

tel.: +48 666 237 254