Praca Szukam pracy

Aplikant radcowski II roku podejmie współpracę w formie pracy zdalnej z firmą, kancelarią prawną bądź działem prawnym firmy

Aplikant radcowski II roku z ponad 3-letnim doświadczeniem zawodowym (praca w kancelariach prawnych) podejmie współpracę w formie pracy zdalnej z firmą, kancelarią prawną bądź działem prawnym firmy.
Specjalizuję się w szeroko pojętym prawie cywilnym, w tym w prawie rzeczowym i zobowiązań, spółdzielczym, prawie ubezpieczeń gospodarczych. Prowadzę sprawy kompleksowo, zarówno postępowania polubowne, sądowe jak i egzekucyjne. Nieobce są mi również sprawy z zakresu prawa administracyjnego i rodzinnego, a także prawo korporacyjne. Dodatkowo jestem kuratorem procesowym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, posiadam zatem umiejętność planowania strategii procesowej i samodzielnego prowadzenia spraw.

Możliwość wystawienia faktury VAT.
KONTAKT: robaku@o2.pl