Dla aplikantów

Aplikanci III roku-zajęcia stacjonarne oraz zmiana miejsca zajęć w dniu 8.10.2021 r.

Przychylając się do wniosku większości aplikantów III roku, uprzejmie informuję, że zajęcia powtórkowe z procedury cywilnej w dniu 8 października 2021 roku z Panią SSO Agnieszką Żegarską odbędą się stacjonarnie w siedzibie OIRP przy ul. Kopernika 10.

Dla osób, które z przyczyn epidemicznych nie będą mogły wziąć udziału w zajęciach, będą one transmitowane poprzez platformę ZOOM. Na zajęcia należy zalogować się jak dotychczas.

!!! Uwaga dla osób uczestniczących w zajęciach „na odległość” – w trakcie zajęć nie będzie możliwa dyskusja z Sędzią prowadzącą  poprzez platformę szkoleniową. Wszystkie pytania można przekazać przed rozpoczęciem zajęć – pisemnie do Starosty III roku Mateusza Tubisza lub też przekazywać na bieżąco podczas zajęć  do Pana Starosty poprzez dostępne środki komunikowania się na odległość.

Aplikantów uczestniczących w zajęciach stacjonarnych prosimy o zachowanie najwyższych środków ostrożności w związku z panującym stanem epidemii.

Na zajęcia należy wejść do budynku przy ul. Kopernika 10  pierwszymi drzwiami – zaraz za schodami.

 

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska