Archiwum -8 listopada 2023

Oświadczenie-patronat I rok 2024

Zgodnie z § 11 Uchwały Nr 1153/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania...