Dla aplikantów Dla radców Ogłoszenia Strona główna

Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.n.:„Modele odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych w Polsce i za granicą” – są jeszcze wolne miejsca

Szanowne Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy

Z okazji jubileuszu 35-lecia samorządu radców prawnych Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy serdecznie zapraszają na organizowaną w dniu 7 lipca 2017 roku w Hotelu Filmar w Toruniu Międzynarodową Konferencję Naukową p.n.:

„Modele odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych w Polsce i za granicą”

Konferencja poświęcona jest przede wszystkim zagadnieniom dotyczącym zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych, modeli postępowań dyscyplinarnych i efektywności postępowań dyscyplinarnych – z punktu widzenia pieczy nad prawidłowym wykonywaniem zawodu oraz realizacji zadań spoczywających na samorządach. Problematyka ta będzie rozpatrywana z punktu widzenia regulacji polskiej oraz innych krajów.

Obok wystąpień naukowych przewidujemy dyskusję z udziałem praktyków: sędziów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy, komorników i prokuratorów.

Charakter planowanego przedsięwzięcia stwarza okazję do wymiany doświadczeń praktyków oraz przedstawicieli nauki na temat nowych rozwiązań prawnych oraz tych, które funkcjonują już od dawna.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu prof. dr hab. Zbigniew Witkowski.

 

Rozpoczęcie konferencji planowane jest o godz. 9.30.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga jednakże uprzedniego zgłoszenia.

Wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich, chcących wziąć udział w konferencji, prosimy o dokonanie zgłoszenia do dnia 30 czerwca 2017 r.

-na adres mailowy Izby: k.lesniewska@torun.oirp.pl

-lub telefonicznie: 56/622 89 17, 56/621 03 85

Do pobrania: Szczegółowa agenda Konferencji 7 lipca 2017 r.

Serdecznie zapraszamy.

 

Sponsor Konferencji:

Największa Sieć Biur Podróży w Polsce