Publikujemy harmonogramy praktyk aplikantów I roku aplikacji radcowskiej 2018 wraz z podziałem na grupy w Sądzie Okręgowym i Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Harmonogramy mogą ulegać aktualizacji.

Podział aplikantów na grupy

Harmonogram – Grupa I 2018 ze zm. 5.02.2018

Harmonogram – Grupa II 2018 ze zm. 9.03.2018

Harmonogram – Grupa III 2018 ze zm. 5.02.2018

Harmonogram – Grupa IV 2018

Harmonogram – Grupa V 2018 ze zm. 9.03.2018