Rozliczenia – nieodpłatna pomoc prawna

Uprzejmie przypominam, że na mocy uchwały KRRP  nr 278/IX/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  i dokumentowania tej pomocy, radca prawny zobowiązany jest doręczyć Dziekanowi OIRP raz na pół roku półroczne zbiorcze zestawienie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Wzór półrocznego...

Szczegóły

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto i okolice

Radca prawny Rafał Klimkiewicz [wpis GD/GD/2686] z doświadczeniem procesowym podejmie współpracę w zakresie zastępstwa substytucyjnego przed sądami oraz reprezentacji przed organami administracji publicznej i samorządowej na terenie województwa pomorskiego. Posiadam doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych, obsłudze prawnej firm, windykacji, negocjacjach...

Szczegóły

Zabawa choinkowa

Serdecznie zapraszamy dzieci i wnuków radców prawnych na Bal Mikołajkowy, który odbędzie się 13 stycznia 2019 roku w godz. 12.30-15.30 w Miejscu Kreatywnej Aktywności ERANOVA przy ul. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie. W programie wyśmienita zabawa  pod okiem wykwalifikowanych animatorów, gry, zabawy animacyjne, rozdanie paczek przez Mikołaja, serwis kawowy i poczęstunek. Przebrania...

Szczegóły

Wipasz Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadągu (miejsce pracy: Wadąg) zatrudni aplikantkę / aplikanta radcowskiego

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że Wipasz Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadągu (miejsce pracy: Wadąg) zatrudni aplikantkę / aplikanta radcowskiego legitymującego się stażem aplikacji, o którym mowa w art. 351 ust. 1 Ustawy o radcach prawnych na stanowisko specjalista ds. prawnych w Dziale Obsługi Prawnej Wipasz S.A. Wymogi konieczne: 1. Prawo jazy kat....

Szczegóły

Zastępstwa procesowe – woj. opolskie

Radca prawny od ponad 8 lat świadczący pracę na stanowiskach wymagających wiedzy prawniczej, wykonujący czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej, posiadający 5 letnie doświadczenie procesowe w sprawach cywilnych, nawiąże stałą lub doraźną współpracę w zakresie zastępstw procesowych na terenie woj. opolskiego. Kontakt: Damian Kaniuczak,...

Szczegóły

Opłata za aplikację w 2019 r.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską (Dz.U. poz. 2078) w 2019 roku opłata za aplikację radcowską dla aplikantów pierwszego, drugiego i trzeciego roku w roku szkoleniowym 2019 wynosi 5850,00 zł (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych). Ustala...

Szczegóły