Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Zostań mediatorem – wakacyjne szkolenie on-line

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zaprasza chętnych radców prawnych OIRP w Olsztynie na wakacyjne szkolenie pt. Mediacje-szkolenie podstawowe, które będzie prowadzone przez platformę internetową ZOOM w formie videokonferencji w łącznym wymiarze 40 godzin w niżej wymienionych terminach:

10, 11, 12  lipca  2020 r. (piątek – 4 godziny popołudniowe, sobota – niedziela od godz. 9 – po 8 godz. lekcyjnych)

17, 18, 19 lipca 2020 r. (piątek – 4 godziny popołudniowe, sobota – niedziela od godz. 9 – po 8 godz. lekcyjnych)

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla radców prawnych OIRP w Olsztynie.

Za udział w szkoleniu będą naliczane punkty szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia. uprawniający do samodzielnego prowadzenia mediacji i wpisu na listę mediatora sądowego.

Program szkolenia podstawowego na mediatora

Szkolenie poprowadzi Maciej Podraska– absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/Wydział Prawa i Administracji, absolwent studiów podyplomowych Integracji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Absolwent szkoły trenerów biznesu – posiada certyfikat trenera biznesu. Mediator Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie jako menadżer odpowiedzialny za nadzór i motywowanie pracowników działu sprzedaży oraz negocjacje z kluczowymi partnerami biznesowymi ogólnopolskich firm pośrednictwa finansowego.

Odpłatność za szkolenie wynosi 800 zł

Kwotę należy uiścić na rachunek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie

nr 04 1440 1228 0000 0000 0480 3574

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie na adres kj@oirp.olsztyn.pl do 18.05.2020 r. karty zgłoszeniowej wraz z dowodem wpłaty do OIRP w Olsztynie.

Liczba miejsc jest ograniczona do 24 – decyduje kolejność zgłoszeń (karta zgłoszeniowa plus dowód opłaty za szkolenie).

OIRP w Olsztynie zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia ze względu na zbyt małą ilość zainteresowanych udziałem w szkoleniu.

 

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest:

Brak zaległości w uiszczaniu składek członkowskich na rzecz OIRP w Olsztynie.

Informacja organizacyjna dot. zalogowania się na szkolenie:  

Do udziału w szkoleniu niezbędny jest dostęp do internetu, komputer/laptop/tablet/telefon wyposażony w kamerę oraz wskazane jest korzystanie ze słuchawek z mikrofonem – choćby telefonicznych (dla osób chcących aktywnie brać udział w szkoleniu poprzez zadawanie pytań prowadzącemu).

Po upływie terminu zgłoszeń osoby, które zgłosiły się na szkolenie otrzymają na podane przez siebie adresy mailowe instrukcję zalogowania się na szkolenie oraz kody dostępowe (zaproszenia) na szkolenie.  Kody dostępowe przeznaczone są wyłącznie dla osób zgłoszonych na szkolenie i ze względu na Państwa i nasze bezpieczeństwo w sieci nie mogą być udostępnione innym osobom nie zgłoszonym na szkolenie, ani osobom trzecim.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc dostępowych prosimy o przemyślane zgłoszenia.

Rezygnacja ze szkolenia za zwrotem kosztów będzie możliwa jedynie w przypadku stworzenia listy rezerwowej i zgłoszenia innych chętnych w  miejsce osoby rezygnującej.

 

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Karta-zgłoszenia-na-szkolenie-podstawowe-na-mediatora