Strona główna

Zmarł Andrzej Kaliński Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku

Z głębokim żalem i smutkiem

przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Andrzeja Kalińskiego

Dziekana

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku

długoletniego i szanowanego radcy prawnego.

Był osobą cenioną, sympatyczną i przyjacielską .

Zawsze pogodny, uśmiechnięty, wszystkim życzliwy,

pomocny w każdej sprawie…

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego

oraz całej społeczności radcowskiej Izby Białostockiej

wyrazy najgłębszego współczucia składają

Dziekan Katarzyna Skrodzka-Sadowska,

Rada i Pracownicy Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Olsztynie.