Strona główna

Zgromadzenie sprawozdawcze OIRP w Olsztynie

W dniu 22 maja 2018 roku odbyło się coroczne zgromadzenie sprawozdawcze OIRP w Olsztynie. Otwarcia Zgromadzenia dokonała Dziekan r.pr. Katarzyna Skrodzka – Sadowska.

 

Na Przewodniczącego Zgromadzenia została wybrana r.pr. Adrianna Pannek, na zastępcę przewodniczącego r.pr. Marta Kawula, zaś na sekretarza r.pr. Beata Urbańska.

Podczas Zgromadzenia delegatom zostały przedstawione sprawozdania z działalności organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie za 2017 rok:

– sprawozdanie z działalności Rady – omówiła Dziekan r.pr. Katarzyna Skrodzka – Sadowska

– sprawozdanie Rady z wykonania budżetu – omówił Skarbnik r.pr. Paweł Godlewski

– sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego omówiła Przewodnicząca OSD r.pr. Lucyna Duraj- Górecka

– sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej omówił Przewodniczący OKR r.pr. Zbigniew Godlewski

– sprawozdanie z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego omówiła Rzecznik Dyscyplinarny r.pr. Maria Łaba

 

Delegatom został przedstawiony preliminarz budżetowy na 2018 rok oraz plan pracy Rady.

Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani: r.pr. Adrianna Pannek, r.pr. Marta Kawula, r.pr. Beata Urbańska.

Podczas Zgromadzenia zostały podjęte uchwały w sprawie:

– zatwierdzenia sprawozdania z działalności  Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  za 2017 rok,

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  za 2017 rok,

– zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z  działalności za 2017 rok,

– zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  za 2017 rok,

– zatwierdzenia sprawozdania Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z  działalności za 2017 rok,

– w sprawie zatwierdzenia budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych  na 2018r,

– w sprawie uchwalenia planu pracy  Rady OIRP w Olsztynie,

 

Serdecznie dziękuję Delegatom za tak liczne przybycie (szczególnie Delegatom „przyjezdnym” z rejonów Ostrołęki i Ciechanowa) i oddanie głosów poparcia dla działalności naszej Rady.

 

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska