Dla radców Strona główna

Zgromadzenie delegatów OIRP w Olsztynie

W dniu 18 maja 2016 roku odbyło się coroczne zgromadzenie sprawozdawcze OIRP w Olsztynie.

Tradycyjnie otwarcia dokonał Dziekan-Michał Korwek.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia została wybrana mec. Beata Urbańska, na zastępcę przewodniczącego mec. Halina Domańska, zaś na sekretarza mec. Ewa Chajęcka.

Na zgromadzeniu delegatom zostały przedstawione sprawozdania z działalności organów OIRP w Olsztynie za 2015 rok:

– sprawozdanie z działalności Rady (Dziekan Michał Korwek)

– sprawozdanie Rady z wykonania budżetu (Skarbnik Iwona Bendorf-Bundorf)

– sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego (Przewodnicząca OSD-Lucyna Duraj Górecka)

– sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej (Przewodniczący OKR – Piotr Marciniak).

– po raz pierwszy sprawozdanie z działalności składał Rzecznik OIRP w Olsztynie – mec. Maria Łaba-Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Olsztynie.

Delegatom został przedstawiony preliminarz budżetowy na 2016 rok oraz plan pracy Rady.

Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani: r.pr. Janusz Witkowski i r.pr. Zbigniew Godlewski.

Na zgromadzeniu zostały jednogłośnie podjęte uchwały:

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady OIRP za 2015 rok

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rady OIRP za 2015 rok

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w za 2015 rok

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w za 2015 rok

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w za 2015 rok

– w sprawie zatwierdzenia budżetu OIRP na 2016 rok

– w sprawie uchwalenia planu pracy Rady OIRP w Olsztynie na 2016 rok

 

Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie.

Dziekan OIRP

/-/Michał Korwek

Sekretarz

/-/Katarzyna Skrodzka-Sadowska