Ogłoszenia Strona główna

Zgoda na występowanie w postępowaniach karnych jako kuratorzy małoletnich pokrzywdzonych- PILNE!!!

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie w imieniu Przewodniczącej II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Olsztynie zwraca się z prośbą o zgłaszanie się radców prawnych, którzy wyrażają zgodę na występowanie w postępowaniach karnych jako kuratorzy małoletnich pokrzywdzonych, ze wskazaniem numeru telefonu komórkowego.

Prosimy o uwzględnienie sytuacji, gdy konieczne jest pilne wyznaczenie kuratora w przypadku konieczności przesłuchania małoletnich pokrzywdzonych, świadków w trybie art. 185a-185b kpk. Mogą zaistnieć sytuacje, że kontakt z kuratorem będzie niezbędny w soboty i niedziele lub w godzinach popołudniowych i wieczornych, gdy sprawca będzie zatrzymany.

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego należy kierować na adres: biuro@oirp.olsztyn.pl do 7 października 2019 r.