Dla radców Ogłoszenia Strona główna

Zgłoszenia na występowanie jako kurator w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Olsztynie

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie informuje o możliwości zgłaszania się radców prawnych na kandydatów na kuratorów ustanowionych przez Sąd na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoby chętne prosimy o przesłanie zgłoszenia w terminie  do  dnia 3 lutego 2020 r. z podaniem adresu korespondencyjnego, kontaktu telefonicznego i adresu e-mail na adres: biuro@oirp.olsztyn.pl

Dane Państwa zostaną udostępnione Sądowi Rejonowemu w Olsztynie dla celów prowadzonych postępowań.

 

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska