Strona główna

Zgłoszenia kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

W związku z art. 67 e, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2022 r., poz.1876 ze zm.) uprzejmie informuję, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie przyjmuje zgłoszenia kandydatów – radców prawnych na członków Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o  Zdarzeniach Medycznych, spełniających wymogi określone w art. 67 e ust. 3 pkt 1 i 4  ww. ustawy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2023 r. na adres ul. Kopernika 10 10-511 Olsztyn  lub mailem na adres : biuro@oirp.olsztyn.pl

Ogłoszenie o naborze i wymaganiach od kandydatów znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/nabor-do-wojewodzkiej-komisji-do-spraw-orzekania-o-zdarzeniach-medycznych-2023