Dla radców Strona główna

Zgłoszenia kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

W związku z art. 67 e, ust. 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016r., poz.186 ze zm.) uprzejmie informuję, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie przyjmuje zgłoszenia kandydatów – radców prawnych na członków Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o  Zdarzeniach Medycznych, spełniających wymogi określone w art. 67 e ust. 3 i 4 ww. ustawy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2017 r.
na adres 10-511 Olsztyn ul. Kopernika 10 lub mailem na adres : biuro@oirp.olsztyn.pl