Strona główna

Zdobądź zaproszenie na VII Forum Młodych Radców Prawnych

19-21 maja 2023 r. w Łodzi odbędzie się VII Forum Młodych Radców Prawnych. Tematem przewodnim wydarzenia będzie zaproszenie do współpracy z samorządem radców prawnych i uzyskanie odpowiedzi na pytania: jak korzystać z samorządu radcowskiego, czego od niego oczekiwać i jak zacząć brać udział w jego życiu.

Aby otrzymać zaproszenie na VII Forum Młodych Radców Prawnych należy wypełnić ankietę: https://www.webankieta.pl/ankieta/923460/ankieta-opinii-dla-mlodych-radcow-prawnych.html, której założeniem jest zebranie opinii na temat samorządu radcowskiego.

Na jej podstawie wyłonione zostaną osoby, które wezmą udział w Forum Młodych Radców Prawnych w Łodzi.

Do wypełnienia ankiety zapraszamy osoby w wieku do 35 lat, które wykonują zawód nie dłużej niż 4 lata.

Radcowie prawni, którzy otrzymają zaproszenie do uczestniczenia w Forum, wyłonieni zostaną w drodze losowania, przeprowadzonego przy następujących założeniach:

  • minimum jedna osoba z każdej Izby okręgowej, z której spłynie przynajmniej jedno zgłoszenie,
  • ponadto minimum 23 osoby wylosowane z całej puli złożonych zgłoszeń.

Ankietę można wypełnić do 30 kwietnia 2023 r. Lista zwycięzców zostanie opublikowana do 9 maja 2023 r. na stronie internetowej kirp.pl.

Forum Młodych Radców Prawnych to ogólnopolski projekt, którego celem jest wymiana doświadczeń i zebranie najlepszych pomysłów związanych z działalnością radców na rynku prawniczym.

https://kirp.pl/zdobadz-zaproszenie-na-vii-forum-mlodych-radcow-prawnych/