Dla radców Ogłoszenia Strona główna

Zawiadomienie o odwołaniu zebrań rejonowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że uchwałą nr 82/X/2020 z dnia 26 marca 2020 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, w związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju, odwołała zebrania rejonowe zwołane Uchwałą Rady nr 70/X/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przygotowania wyborów organów i funkcji XI kadencji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, na dni 21-29 kwietnia 2020 r., w celu wyboru delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie XI kadencji.

 

Jednocześnie informuję, że terminy zgłoszenia kandydatów na delegatów z poszczególnych rejonów pozostają aktualne i upływają w datach wskazanych w par. 3 ust. 4 uchwały nr 70/X/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przygotowania wyborów organów i funkcji XI kadencji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

 

Nowe terminy zebrań rejonowych zwołanych w celu wyboru delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie XI kadencji zostaną uchwalone przez Radę po ustabilizowaniu się sytuacji epidemicznej w kraju.

 

O nowych terminach zwołania zebrań rejonowych zawiadomimy Państwa pisemnie – zgodnie z dyspozycją par. 15 ust. 3 Uchwały nr 10/2010 Krajowego Zjazdu  Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania a także podejmowania uchwał przez organy samorządu – z późniejszymi zmianami.

 

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska