Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Zapraszamy radców prawnych OIRP w Olsztynie na Sympozjum Szkoleniowe w Rynie

 

Olsztyn, dnia 18.09.2018r.

 

Dotyczy: szkolenia radców prawnych

 

Szanowni Państwo

 

Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1870) oraz umożliwiając wypełnienie obowiązku szkoleniowego przez radców prawnych Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uprzejmie zawiadamia, że w dniach 15-17 listopada 2018 roku organizuje, Hotelu ZAMEK RYN w Ryniesympozjum szkoleniowe dla radców prawnych.

 

Zaplanowane tematy szkolenia:

 

1/ „Apelacja w postępowaniu cywilnym”,

2/ „Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej”,

3/ „Retoryka, erystyka, etykieta, wykonywania zawodu”.

Uczestnicy pokrywają koszt szkolenia wpłacając  na rachunek bankowy wskazany w odpowiedniej karcie zgłoszeniowej  następujące kwoty:

 

W przypadku wyboru pokoi 1-osobowych, przed wpłatą opłaty należy skontaktować się z OIRP w Olsztynie, celem uzyskania potwierdzenia, że limit pokoi 1-osobowych nie został wyczerpany.

Uczestnicy szkolenia dokonują wpłat na rachunek wskazany w treści odpowiedniego załącznika do „zgłoszenia”.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność  zgłoszeń i wpłat.

 

W sprawie wystawienia faktur przez OIRP w Olsztynie należy niezwłocznie po dokonaniu wpłaty kontaktować się z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie e-mail: ag@oirp.olsztyn.pl

Izba będzie wystawiała faktury na wyraźne życzenie wpłacających.

 

W sprawie wystawienia faktur przez Fundację Radców Prawnych IUS w Olsztynie należy niezwłocznie po dokonaniu wpłaty kontaktować się z Fundacją Radców Prawnych IUS w Olsztynie  e-mail: biuro@fundacjaius.pl 

Fundacja będzie wystawiała faktury na wyraźne życzenie wpłacających.

 

Radcowie prawni, za których koszt uczestnictwa w szkoleniu opłaca jednostka sektora finansów publicznych, przesyłają jedynie kartę zgłoszenia, bez konieczności uprzedniego dokonania opłaty.

OIRP w Olsztynie/Fundacja Radców Prawnych IUS będzie wystawiała faktury dla jednostek sektora finansów publicznych  w ciągu 7 dni od daty końca szkolenia z siedmiodniowym terminem płatności.

Uwaga:

uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych. Podpisany dokument prosimy o przesłanie do organizatora wraz z kartą zgłoszeniową.

 

DZIEKAN

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

OIRP Zaproszenie

Program szkolenia aktualizacja 7.11.2018

OIRP Karta zgłoszeniowa radcowie OIRP Olsztyn

Informacja o przetwarzaniu danych Ryn

Zgoda dla OIRP na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku dot RYN