Dla radców Ośrodek Mediacji Gospodarczych Strona główna

Zaproszenie na sympozjum „Mediacje w międzynarodowych konfliktach dotyczących dzieci”

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec oraz Międzynarodowym Centrum Mediacji w Sprawach Rodzinnych i Uprowadzeń Dzieci z siedzibą w Berlinie (MIKK) ma zaszczyt zaprosić na organizowane w dniach 26-27 października 2017 r. w Auli Schumana na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie sympozjum Mediacje w międzynarodowych konfliktach dotyczących dzieci”.

Przedmiotowe wydarzenie związane jest z obchodami 10. rocznicy podpisania Deklaracji Wrocławskiej dotyczącej dwu narodowościowych mediacji rodzinnych oraz jest urzeczywistnieniem polsko-niemieckiego porozumienia z 2011 r. o współpracy w tym zakresie. Przewidziana została część plenarna oraz warsztatowa.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załączonej ulotce.

Do pobrania:

ULOTKA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY