Ogłoszenia Strona główna

Zaproszenie na konferencję Bielańskie Kolokwia Karnistyczne

Szanowni Państwo,

Katedra Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przygotowała dla Państwa ogólnopolską konferencję naukową w ramach cyklu Bielańskie Kolokwia Karnistyczne, która z uwagi obowiązujący stan epidemii związany z zakażeniami i chorobą zakaźną COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2, odbędzie się w formie webinarium w dniu 15 grudnia 2021 roku. W tym roku chcielibyśmy Państwa zachęcić do wysłuchania referatów i podjęcia dyskusji o zagadnieniach, które zostały przez nas ujęte w temat „Ostatnio wprowadzone oraz zapowiadane zmiany w Kodeksie karnym z perspektywy racjonalnej polityki kryminalnej.” Konferencja dotyczyć będzie najnowszych zmian legislacyjnych w Kodeksie karnym, które, choć już obowiązują, nie doczekały się jeszcze szerszych opracowań pisemnych, oraz tych projektowanych zmian w Kodeksie karnym, które znajdują się jeszcze na etapie rządowego procesu legislacyjnego.

Poniżej publikujemy: Zaproszenie skierowane do Państwa od Kierownika Katedry Prawa Karnego prof. dr hab. Jarosława Majewskiego, Program Konferencji oraz Informacje organizacyjne.

Termin rejestracji uczestników upływa w dniu 8 grudnia 2021 roku. W celu dokonania rejestracji zachęcam do skorzystania z linków poniżej:

Informacja o konferencji:

http://wpia.uksw.edu.pl/bielanskie.kolokwia.karnistyczne

 

Formularz rejestracyjny:

Formularz zgłoszenia na Bielańskie Kolokwia Karnistyczne

 

Konferencja rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem w równiej mierze ze strony przedstawicieli nauki jak i praktyki, w tym adwokatów, prokuratorów i sędziów. Wpisała się już na stałe w obraz polskiej karnistyki, stając się miejscem spotkań jej najwybitniejszych przedstawicieli oraz wymiany doświadczeń pomiędzy osobami, które w życiu zawodowym stoją po przeciwnych stronach sali sądowej.

 

XVIII Bielanskie Kolokwium Karnistyczne – zaproszenie od Kierownika Katedry 2021

XVIII Bielanskie Kolokwium Karnistyczne – informacje organizacyjne 2021

XVIII Bielanskie Kolokwium Karnistyczne – program 2021