Ogłoszenia Strona główna

Zaproszenie na konferencję „Analiza ryzyk związanych z realizacją zamówień w świetle ustawy prawo zamówień publicznych oraz zarządzanie ryzykami i roszczeniami w kontraktach budowlanych”

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IX edycji Konferencji Analiza ryzyk związanych z realizacją zamówień w świetle ustawy prawo zamówień publicznych oraz zarządzanie ryzykami i roszczeniami w kontraktach budowlanych, organizowanej przez nasze Stowarzyszenie oraz Arbitrażowy Sąd Budowlany przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, pod patronatem honorowym Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Konferencja będzie odbywała się w dniach 16-17 marca 2022 r., w trybie zdalnym, a udział w niej jest bezpłatny.

Rejestracja na stronie: https://konferencja.sidir.pl/

Konferencja adresowana jest do wszystkich, którzy uczestniczą w procesie budowlanym, a jej tematyka dotykać będzie między innymi istotnych z punktu widzenia zamawiających publicznych kwestii związanych z analizą potrzeb zamawiającego i szacowaniem ryzyka związanego z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia, a także z nieprawidłowościami postanowień umownych w zakresie możliwości wprowadzania zmian do umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych. Gorąco zapraszamy do udziału.

Z poważaniem,

W imieniu Zarządu

Katarzyna Błach-Piotrowska

Koordynator Biura SIDiR