Strona główna

Zaproszenie-Konferencja polsko-ukraińska 23-24. 03.2023

Szanowni Państwo

Zakład Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska (Wydział Prawa i Administracji UAM) serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej Konferencji polsko-ukraińskiej pod tytułem Wpływ inwazji Rosji na Ukrainę na prowadzenie działalności rolniczej, bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne  oraz degradację środowiska (The influence of the Russian invasion of Ukraine on agricultural activity, food and energy security and environmental degradation).

Konferencja odbędzie się 23 i 24  marca 2023 roku w formie hybrydowej, tj. zdalnie na platformie MS Teams oraz na Wydziale Prawa i Administracji UAM, ul. Niepodległości 53 w Poznaniu. W załączeniu wstępny Program Konferencji.

Link Konferencji na MS Teams

23.03.2023 ( czwartek) godz. 10.00 – 19.00

24.03.2023 (piątek)  godz. 9.30 – 15.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5RIvgOanXZUrXxUecpD-fCN476r0lhKVWdawkC14SDI1%40thread.tacv2/1675507175693?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%225dd00858-5dac-41fc-9ac7-b6fe083dff36%22%7d

albo

https://tiny.pl/w2319

Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała przede wszystkim naruszenie zasad międzynarodowych w zakresie praw człowieka. Wpływa także na sektor rolno-żywnościowy, rynek energii,  handel produktów rolnych i środowisko naturalne.

Celem Konferencji  jest próba po pierwsze, wskazania wpływu inwazji Rosji na Ukrainę na prowadzenie działalności rolniczej, bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo energetyczne oraz degradację środowiska naturalnego;  po drugie, ustalenia czy i na ile  regulacje prawne dotyczące powyższych kwestii odpowiadają na problemy i wyzwania związane z wojną w Ukrainie w aspekcie krajowym, europejskim i światowym.

Prelegentami będę przedstawiciele DG AGRI (Komisja Europejska) z Brukseli, Naukowcy z wielu Uniwersytetów z Ukrainy (np. Kijów, Lwów, Odessa, Charków), a także z Grecji, Hiszpanii, Japonii, Kataru, Polski, Węgier, Włoch. Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji, w tym dyskusji.

Konferencja realizowana jest w ramach grantu UAM adresowanego do Naukowców z Ukrainy.

23_24_03_2023_POLAND_UKRAINE_wersja_19_03