Strona główna

Zaproszenie do udziału w Konkursie Dobrych Praktyk

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną sytuacją międzynarodową oraz związanym z tym zwiększonym zainteresowaniem usługami nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przedłużony został termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu Dobrych Praktyk.

Nowy termin nadsyłania zgłoszeń oraz prac konkursowych upływa 31 maja 2022 r.

Konkurs Dobrych Praktyk adresowany jest do osób wykonujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Uczestnikami konkursu mogą być osoby realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Są to przede wszystkim adwokaci i radcy prawni udzielający takiej pomocy, doradcy obywatelscy, mediatorzy, a także pracownicy starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich i organizacji pozarządowych, którzy na co dzień zajmują się organizacją systemu nieodpłatnej pomocy.

Celem Konkursu jest zebranie informacji o dobrych praktykach, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych i najskuteczniejszych rozwiązań zapewniających najwyższą jakość udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.

Prace konkursowe powinny zawierać opis dobrej praktyki spełniającej wymogi określone w regulaminie konkursu. Za dobrą praktykę uważa się stosowaną i sprawdzoną przez uczestnika konkursu metodę – godną naśladowania – przełamującą utarte schematy świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Metoda ta powinna skupiać się na rozwiązaniu problemu (lub jego części). Ponadto musi charakteryzować się skutecznością, elementem innowacyjnym i prostym w realizacji oraz zawierać propozycje, które mogą być powszechnie stosowane.

Dla laureatów z każdej z grup uczestników konkursu przewidziane są nagrody:

– nagroda I stopnia  – 10 000 złotych,

– nagroda II stopnia  – 5 000 złotych,

– nagroda III stopnia – 2 000 złotych.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie i podzielenia się Państwa doświadczeniem w pracy na rzecz systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Państwa wkład pozwoli udoskonalić system nieodpłatnej pomocy, tak aby jak najefektywniej służył beneficjentom.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w Regulaminie udostępnionym na stronie https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/np.ms.gov.pl,59.


Regulamin​_Konkursu​_Dobrych​_Praktyk.pdf 1.63MB