Ogłoszenia Strona główna

Zaproszenie do publikowania w czasopiśmie „Studia Administracyjne”

Szanowni Państwo,

 

Redakcja Czasopisma „Studia Administracyjne” Instytutu Nauk Prawnych i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

ma zaszczyt zaprosić Państwa do zgłaszania propozycji artykułów do nowego wydania czasopisma.

Rocznik Studia Administracyjne to recenzowane czasopismo akademickie o otwartym dostępie, które wydawane jest przez Uniwersytet Szczeciński. Publikowane jest w wersji elektronicznej w języku polskim, języku angielskim oraz w języku niemieckim. Na jego łamach ukazują się artykuły z obszaru nauki administracji, z uwzględnieniem m.in. aspektów prawa ustrojowego, materialnego, proceduralnego oraz finansowego.

 

Czasopismo stanowi forum wymiany myśli prawniczej. Jest także miejscem ścierania się poglądów na temat aktualnego, przeszłego i projektowanego porządku prawnego. Przyczynia się również do integracji środowiska prawniczego, stanowiąc źródło inspiracji dla dogmatyków prawa, przedstawicieli organów stosowania prawa oraz prawników praktyków.

 

Redakcja czasopisma przyjmuje zgłoszenia prac, napisanych w języku polskim, angielskim lub niemieckim, do dnia 30 lipca 2020 roku na adres poczty elektronicznej: st.adm@usz.edu.pl. Osoby zainteresowane publikacją zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla autorów, opublikowanymi na stronie internetowej czasopisma https://wnus.edu.pl/sa/pl/

 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego

redaktor tematyczny  

dr Przemysław Zdyb

Zaproszenie do publikowania Studia Administracyjne