Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Zapraszamy radców prawnych OIRP w Olsztynie na konferencję oraz szkolenie w Rynie połączoną z obchodami Jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych

                                                                                                                                                                                          Olsztyn, dnia 26.09.2022 r.

Dotyczy:

konferencji i szkolenia połączonego z obchodami Jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych

Szanowni Państwo

Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 1166) oraz umożliwiając wypełnienie obowiązku szkoleniowego przez radców prawnych Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie wraz z Fundacją Radców Prawnych IUS uprzejmie zawiadamia, że w dniach 18-20.11.2022 roku organizuje w Hotelu ZAMEK RYN w Rynie – konferencję oraz szkolenie dla radców prawnych połączone z obchodami Jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych

Radcowie prawni, którzy nie planują udziału w konferencji i szkoleniu mogą wziąć udział w uroczystościach Jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych. W tym celu należy wypełnić załącznik pn. „zgłoszenie udziału w uroczystościach” i przekazać go do OIRP pocztą, e-mailem lub osobiście.

Radcom prawnym, którzy zgłoszą udział w uroczystości Izba zapewnia udział w uroczystościach, kolację serwowaną do stolików oraz dojazd i powrót autokarem z Ostrołęki, Ciechanowa i Olsztyna w oznaczonych godzinach wskazanych w zgłoszeniu. Odpłatność za przejazd autokarem wynosi 10,00 zł w obie strony. Kwotę tę należy wpłacić na r-ek OIRP 04 1440 1228 0000 0000 0480 3574. Dowód wpłaty należy dołączyć do zgłoszenia.

Zaplanowane tematy konferencji i  szkolenia:

18.11.2022 r.- Wybrane delikty dyscyplinarne w świetle najnowszego orzecznictwa – radca prawny Krzysztof Górecki, Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych.

KONFERENCJA: 19.11.2022 r. – „Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r. z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego”- SSN Dariusz Zawistowski.

19.11.2022 r.- 1. „Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy – najnowsze tendencje”

  1.   „Przegląd orzecznictwa z zakresu prawa pracy” – SSN Piotr Prusinowski

20.11.2022 r. – Uzależnieni od obowiązków. Jak budować odporność psychiczną w niespokojnych czasach?”  – dr hab. n. hum.  Anita Frankowiak, prof. UWM

Uczestnicy pokrywają koszt konferencji i szkolenia wpłacając na rachunek bankowy wskazany w odpowiedniej karcie zgłoszeniowej następujące kwoty:

W przypadku wyboru pokoi 1-osobowych, przed wpłatą opłaty należy skontaktować się z OIRP w Olsztynie, celem uzyskania potwierdzenia, że limit pokoi 1-osobowych nie został wyczerpany.

Uczestnicy konferencji i szkolenia dokonują wpłat na rachunek wskazany w treści odpowiedniego załącznika do „zgłoszenia”.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

W sprawie wystawienia faktur przez OIRP w Olsztynie należy niezwłocznie po dokonaniu wpłaty kontaktować się z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie e-mail: jp@oirp.olsztyn.pl

Izba będzie wystawiała faktury na wyraźne życzenie wpłacających.

W sprawie wystawienia faktur przez Fundację Radców Prawnych IUS w Olsztynie należy niezwłocznie po dokonaniu wpłaty kontaktować się z Fundacją Radców Prawnych IUS w Olsztynie e-mail: biuro@fundacjaius.pl

Fundacja będzie wystawiała faktury na wyraźne życzenie wpłacających.

Radcowie prawni, za których koszt uczestnictwa w konferencji i szkoleniu opłaca jednostka sektora finansów publicznych, przesyłają jedynie kartę zgłoszenia, bez konieczności uprzedniego dokonania opłaty.

OIRP w Olsztynie/Fundacja Radców Prawnych IUS będzie wystawiała faktury dla jednostek sektora finansów publicznych w ciągu 7 dni od daty końca konferencji z siedmiodniowym terminem płatności.

Uwaga:

uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w konferencji szkoleniowej jest zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych. Podpisany dokument prosimy o przesłanie do organizatora wraz z kartą zgłoszeniową.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu wydarzenia lub jego całkowitego odwołania, wprowadzenia zaostrzonych rygorów bezpieczeństwa sanitarnego w szczególności z uwagi na zagrożenie wynikające z obowiązującego stanu epidemii SARS-CoV-2.

W związku ze stanem epidemii, uczestnicy szkolenia są zobowiązani do przestrzegania w trakcie jej trwania wszelkich obowiązujących wymogów sanitarnych określonych obowiązującymi przepisami prawa, a także do zaopatrzenia się w niezbędne artykuły ochronne oraz środki dezynfekcyjne, jeśli wystąpi taka konieczność.

 DZIEKAN

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Zapraszamy radcow prawnych OIRP w Olsztynie na szkolenie i konferencję w Rynie

Program szkolenia 09112022

Karta-zgloszeniowa-radcowie-OIRP-Olsztyn

Zgłoszenie udziału w uroczystościach

Informacja o przetwarzaniu danych Ryn 2022