Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Zapraszamy radców prawnych na jesienne sympozjum szkoleniowe w Rynie

Olsztyn, dnia 13.10.2021r.

 

 

Dotyczy: szkolenia radców prawnych

 

 

Szanowni Państwo

Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 75) oraz umożliwiając wypełnienie obowiązku szkoleniowego przez radców prawnych Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uprzejmie zawiadamia, że w dniach 18-20.11.2021 roku organizuje w Hotelu ZAMEK RYN w Rynie – sympozjum szkoleniowe dla radców prawnych.

Zaplanowane tematy szkolenia:

18.11.2021 r.- Wybrane delikty dyscyplinarne w świetle najnowszego orzecznictwa – radca prawny Krzysztof Górecki, Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych.

19.11.2021 r. – Zmiany k.p.c. po 7 listopada 2019 r. z uwzględnieniem informatyzacji postępowania cywilnego – SSO Agnieszka Żegarska, Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie.

20.11.2021 r. – Europejski Trybunał Praw Człowieka jako mechanizm ochrony praw podstawowych w praktyce radców prawnych – Prof. Adam Bodnar rzecznik praw obywatelskich w latach 2015–2021, profesor uczelni na Uniwersytecie SWPS, od 2019 dziekan Wydziału Prawa tego uniwersytetu.

Uczestnicy pokrywają koszt szkolenia wpłacając na rachunek bankowy wskazany w odpowiedniej karcie zgłoszeniowej następujące kwoty:

W przypadku wyboru pokoi 1-osobowych, przed wpłatą opłaty należy skontaktować się z OIRP w Olsztynie, celem uzyskania potwierdzenia, że limit pokoi 1-osobowych nie został wyczerpany.

Uczestnicy szkolenia dokonują wpłat na rachunek wskazany w treści odpowiedniego załącznika do „zgłoszenia”.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

W sprawie wystawienia faktur przez OIRP w Olsztynie należy niezwłocznie po dokonaniu wpłaty kontaktować się z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie e-mail: jp@oirp.olsztyn.pl

Izba będzie wystawiała faktury na wyraźne życzenie wpłacających.

W sprawie wystawienia faktur przez Fundację Radców Prawnych IUS w Olsztynie należy niezwłocznie po dokonaniu wpłaty kontaktować się z Fundacją Radców Prawnych IUS w Olsztynie e-mail: biuro@fundacjaius.pl

Fundacja będzie wystawiała faktury na wyraźne życzenie wpłacających.

Radcowie prawni, za których koszt uczestnictwa w szkoleniu opłaca jednostka sektora finansów publicznych, przesyłają jedynie kartę zgłoszenia, bez konieczności uprzedniego dokonania opłaty.

OIRP w Olsztynie/Fundacja Radców Prawnych IUS będzie wystawiała faktury dla jednostek sektora finansów publicznych w ciągu 7 dni od daty końca szkolenia z siedmiodniowym terminem płatności.

Uwaga:

uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych. Podpisany dokument prosimy o przesłanie do organizatora wraz z kartą zgłoszeniową.

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu wydarzenia lub jego całkowitego odwołania, wprowadzenia zaostrzonych rygorów bezpieczeństwa sanitarnego w szczególności z uwagi na zagrożenie wynikające z obowiązującego stanu epidemii SARS-CoV-2.

W związku ze stanem epidemii, uczestnicy szkolenia są zobowiązani do przestrzegania w trakcie jej trwania wszelkich obowiązujących wymogów sanitarnych określonych obowiązującymi przepisami prawa a także do zaopatrzenia się w niezbędne artykuły ochronne oraz środki dezynfekcyjne.

 

 DZIEKAN

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Zapraszamy radców prawnych OIRP w Olsztynie na Sympozjum Szkoleniowe w Rynie

Informacja-o-przetwarzaniu-danych-Ryn

Karta-zgłoszeniowa-radcowie-OIRP-Olsztyn

Program szkolenia Ryn

Zgoda-dla-OIRP-na-przetwarzanie-danych-i-wykorzystanie-wizerunku-dot-RYN…