Strona główna Szkolenia OIRP

Zapraszamy radców prawnych OIRP w Olsztynie na jesienne sympozjum szkoleniowe w Rynie – zgłoszenia do 20 listopada 2023 r.

UWAGA!!! Termin składania zgłoszeń na udział sympozjum szkoleniowym w Rynie został przedłożony i upływa w dniu 20 listopada 2023 r.

 

Dotyczy: szkolenia radców prawnych

 

Szanowni Państwo

Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 1166) oraz umożliwiając wypełnienie obowiązku szkoleniowego przez radców prawnych Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uprzejmie zawiadamia, że w dniach 07-09.12.2023 roku organizuje w Hotelu ZAMEK RYN w Rynie – sympozjum szkoleniowe dla radców prawnych.

Zaplanowane tematy szkolenia:

07.12.2023 r.- Wybrane delikty dyscyplinarne w świetle najnowszego orzecznictwa – radca prawny Krzysztof Górecki

08.12.2023 r. – „Zmiany w procedurze cywilnej” – SSO Agnieszka Żegarska

09.12.2023 r. – „Świadoma komunikacja, czyli o zarządzaniu lękiem, emocjami i stresem” – dr hab. n. hum.  Anita Frankowiak, prof. UWM

Uczestnicy pokrywają koszt szkolenia wpłacając na rachunek bankowy wskazany w odpowiedniej karcie zgłoszeniowej następujące kwoty:

W przypadku wyboru pokoi 1-osobowych, przed wpłatą opłaty należy skontaktować się z OIRP w Olsztynie, celem uzyskania potwierdzenia, że limit pokoi 1-osobowych nie został wyczerpany.

Uczestnicy szkolenia dokonują wpłat na rachunek wskazany w treści odpowiedniego załącznika do „zgłoszenia”.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

W sprawie wystawienia faktur przez OIRP w Olsztynie należy niezwłocznie po dokonaniu wpłaty kontaktować się z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie e-mail: jp@oirp.olsztyn.pl

Izba będzie wystawiała faktury na wyraźne życzenie wpłacających.

W sprawie wystawienia faktur przez Fundację Radców Prawnych IUS w Olsztynie należy niezwłocznie po dokonaniu wpłaty kontaktować się z Fundacją Radców Prawnych IUS w Olsztynie e-mail: biuro@fundacjaius.pl

Fundacja będzie wystawiała faktury na wyraźne życzenie wpłacających.

Radcowie prawni, za których koszt uczestnictwa w szkoleniu opłaca jednostka sektora finansów publicznych, przesyłają jedynie kartę zgłoszenia, bez konieczności uprzedniego dokonania opłaty.

OIRP w Olsztynie/Fundacja Radców Prawnych IUS będzie wystawiała faktury dla jednostek sektora finansów publicznych w ciągu 7 dni od daty końca szkolenia z siedmiodniowym terminem płatności.

Uwaga:

uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych. Podpisany dokument prosimy przesłać do organizatora wraz z kartą zgłoszeniową.

 

  DZIEKAN

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

 

Zapraszamy radców prawnych OIRP w Olsztynie

Karta zgłoszeniowa radcowie OIRP Olsztyn

Klauzula informacyjna szkolenie

Program szkolenia