Strona główna

Zapraszamy radców prawnych do przesyłania zgłoszeń na kurs online programu HELP Rady Europy nt. bioetyki

Formularz rejestracyjny online:  https://helpbioetyka.webankieta.pl/

Krajowa Izba Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i Sekretariat Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy zapraszają do udziału w kursie na temat europejskich standardów bioetycznych. Szkolenie odbywać się będzie online od września 2020 r. i realizowane będzie przez platformę online przez ok. 2-3 miesiące. Udział jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona.

Spotkanie inaugurujące kurs w formule online zaplanowano w piątek 25.09.2020 r. w godz. 12.00-14.30.

Kurs jest skierowany do adwokatów i radców prawnych. Radcowie prawni zainteresowani udziałem w kursie proszeni są o przesłanie swojego zgłoszenia do piątku 18.09.2020 r. godz. 12.00 poprzez formularz zgłoszeniowy online: https://helpbioetyka.webankieta.pl/  Uczestnicy wyłonieni do udziału w kursie zostaną o tym poinformowani najpóźniej we wtorek 22.09.2020 r.

Kurs prowadzony jest w języku polskim, jednak podczas spotkania wstępnego inaugurującego kurs potrzebna będzie także podstawowa znajomość języka angielskiego.

Informacja o kursie:

Na kurs HELP składa się spotkanie wstępne online, podczas którego uczestnicy zostają wprowadzeni do tematu, zapoznają się z metodologią szkolenia, platformą internetową HELP, podsumowują swoje dotychczasowe doświadczenia i zgłaszają oczekiwania wobec tutora.

Zasadnicza część kursu odbywa się online, na platformie internetowej HELP – kurs jest interaktywny, zawiera prezentacje, filmy, testy, kazusy, wymaga od uczestników podejmowania dyskusji na forum i wspólnego rozwiązywania zadań. Każde szkolenie adaptowane jest do kontekstu krajowego – przetłumaczone na język polski, uwzględnia przepisy prawa krajowego oraz orzecznictwo. Szkolenia HELP prowadzone są przez przeszkolonych przez Radę Europy i certyfikowanych trenerów. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu HELP.

Koszt kursu w całości pokrywa Rada Europy z projektu finansowanego przez Komisję Europejską.

Liczba miejsc ograniczona – w kursie może wziąć udział 15 radców prawnych i 15 adwokatów. W przypadku radców prawnych na kurs zostanie przyjęta każda pierwsza osoba, która zgłosi się jako pierwsza z danej okręgowej izby radców prawnych, wedle kolejności zgłaszania się uczestników z danych oirp aż do osiągnięcia liczby 15 uczestników z 15 różnych oirp, którzy jako pierwsi przesłali swoje zgłoszenia z tych oirp. Celem takiej formy wyłaniania uczestników jest umożliwienie dalszego rozpowszechniania wiedzy zdobytej podczas kursu przez uczestników w różnych oirp. Jeżeli wpłynie więcej niż jedno zgłoszenie z danej izby, zgłoszenie zostanie uwzględnione wedle kolejności zgłoszeń, jeżeli do 18 września 2020 r. nie zgłosi się maksymalna liczba uczestników z 15 różnych oirp.

Program HELP Rady Europy wspiera państwa członkowskie Rady Europy we wdrażaniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na poziomie krajowym. Szkolenia w ramach programu HELP skierowane są do profesjonalistów – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Mają na celu zwiększenie ich kompetencji w stosowaniu Konwencji i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w prowadzonych sprawach na poziomie krajowym. Szkolenia uwzględniają także odniesienie do prawa unijnego, w tym Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Informacje o programie HELP na stronie Rady Europy: http://help.elearning.ext.coe.int/

Poniżej program spotkania inaugurującego kurs w piątek 25.09.2020 r.

Z kolei pod tym linkiem  znajdą Państwo najważniejsze założenia całego kursu nt. bioetyki.

 

Online meeting for the launch of the Council of Europe HELP course on

 KEY HUMAN RIGHTS PRINCIPLES IN BIOMEDICINE (BIOETHICS)

25 September 2020, online meeting

 

DRAFT- AGENDA

 

11.45 – 12.00 Log-in of participants
12.00 – 12.15 Welcoming addressRepresentative of the Bar associations TBC

Magdalena Witkowska, National Bar of Attorneys- at-Law in Poland, Chairperson of the Human Rights Committee

Representative of the Council of Europe Committee on Bioethics TBC

12.15 – 12.30 Brief introduction to the Council of Europe HELP Programme (in English)Ana Medarska-Lazova, HELP Project Manager, Council of Europe
12.30 – 12.45 The Council of Europe standards in the area of human rights and biomedicine (Oviedo Convention and its additional protocols) (in English)Katrin Uerpmann, Deputy-secretary to the Council of Europe Committee on Bioethics
12.45 – 13.10 HELP for Polish lawyers: how HELP functionsAnna Mazurczak, HELP Info Point,
13.10 – 13.20 Human rights and biomedicine in Poland Mirosław Wróblewski, HELP Info Point, deputy chairperson of the Human Rights Committee, National Bar of Attorneys-at-Law in Poland
13.20 – 13.50 Tour de tablePresentation of the participants and their expectations
13.50 – 14.20 Practical aspects of the course implementation: –          presentation of the tutor and her role and background,

–          adaptation to the national legal context, 

–          registration to the CoE HELP platform,

–          enrollment to the course,

–          clarification of participants’ tasks,

–          timeframe for the course implementation,

–          Q and A.

 

Julia Kapelanska – Pregowska, HELP tutor