Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Zapraszamy na wiosenne szkolenie w Rewie 20-23 kwietnia 2023 r. – wolne miejsca

Informujemy, że na szkolenie w Rewie pozostało kilka wolnych miejsc. Zgłoszenia można przesyłać do 20 marca 2023 r. Zachęcamy do udziału w szkoleniu.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 20-23 kwietnia 2023 r. (czwartek-niedziela) odbędzie się 4-dniowe sympozjum szkoleniowe w Hotelu Skipper **** w Rewie (www.hotelskipper.pl).

Dojazd do Rewy we własnym zakresie.

 Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest:

– wysłanie do OIRP w Olsztynie lub – w przypadku osób spoza OIRP w Olsztynie – do Fundacji Radców Prawnych IUS w Olsztynie do dnia  3 marca 2023 r. prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z załączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty;

– brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich w stosunku do OIRP w Olsztynie.

– zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych.

W przypadku wyboru pokoi 1-osobowych, przed wpłatą opłaty należy skontaktować się z OIRP w Olsztynie, celem uzyskania potwierdzenia, że limit pokoi 1-osobowych nie został wyczerpany.

OIRP zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z uwagi na zbyt małe zainteresowanie radców prawnych.

 DZIEKAN

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Ogłoszenie2

Informacja o przetwarzaniu danych Rewa

Program Rewa 2023

ZGLOSZENIE-dla-r-pr-OIRP-Olsztyn