Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Zapraszamy na wiosenne szkolenie w Rewie 11-14 kwietnia 2024 r.-zgłoszenia do 28 marca 2023 r.

Szanowni Państwo

Dotyczy: szkolenia radców prawnych

Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1166 z póz. zm.) oraz umożliwiając wypełnienie obowiązku szkoleniowego przez radców prawnych Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uprzejmie zawiadamia, że w dniach 11-14 kwietnia 2024 r. organizuje, Hotelu Skipper**** w Rewie sympozjum szkoleniowe dla radców prawnych.

Zaplanowane tematy szkolenia:

  1. Ustawa o radcach prawnych – problemy praktyczne – r.pr. Michał Korwek
  2. Upadłość konsumencka w systemie teleinformatycznym – r.pr. Marta Kawula
  3. Doręczenia w postępowaniu cywilnym. Zmiany wprowadzone w postępowaniu cywilnym ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1860)SSA w Gdańsku Teresa Karczyńska-Szumilas
  4. Pozew, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, odpowiedź na pozew, apelacja i skarga kasacyjna w tzw. ,, sprawach frankowych” – SSA w Gdańsku Teresa Karczyńska-Szumilas

Uczestnicy pokrywają koszt szkolenia wpłacając  na rachunek bankowy wskazany w odpowiedniej karcie zgłoszeniowej  następujące kwoty:

Pobyt rozpoczyna się kolacją we czwartek (11.04.2024 r.). W piątek (12.04.2024 r.) nie przewiduje się obiadu. Pobyt kończy się śniadaniem w niedzielę (14.04.2024 r.) oraz wykładem.

Uczestnicy szkolenia dokonują wpłat na rachunek wskazany w treści odpowiedniego załącznika do „zgłoszenia”.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność  zgłoszeń i wpłat.

W sprawie wystawienia faktur przez OIRP w Olsztynie należy niezwłocznie po dokonaniu wpłaty kontaktować się z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie  e-mail: jp@oirp.olsztyn.pl Izba będzie wystawiała faktury na wyraźne życzenie wpłacających.

W sprawie wystawienia faktur przez Fundację Radców Prawnych IUS w Olsztynie należy niezwłocznie po dokonaniu wpłaty kontaktować się z Fundacją Radców Prawnych IUS w Olsztynie   e-mail: biuro@fundacjaius.pl 

Fundacja będzie wystawiała faktury na wyraźne życzenie wpłacających.

 Uwaga!

Radcowie prawni, za których koszt uczestnictwa w szkoleniu opłaca jednostka sektora finansów publicznych, przesyłają jedynie kartę zgłoszenia, bez konieczności uprzedniego dokonania opłaty.

Faktury będą wystawiane dla  jednostek sektora finansów publicznych  w ciągu 7 dni od daty końca szkolenia z siedmiodniowym terminem płatności.

Uwaga:

uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych. Podpisany dokument prosimy o przesłanie do organizatora wraz z kartą zgłoszeniową.

DZIEKAN

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Informacja o przetwarzaniu danych Rewa

OIRP_Ogłoszenie

OIRP_ZGLOSZENIE-dla-r-pr-OIRP-Olsztyn

Program Rewa 2024


Zapraszamy na wiosenne szkolenie w Rewie 11-14 kwietnia 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 11-14 kwietnia 2023 r. (czwartek-niedziela) odbędzie się 4-dniowe sympozjum szkoleniowe w Hotelu Skipper **** w Rewie (www.hotelskipper.pl).

Dojazd do Rewy we własnym zakresie.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest:

– wysłanie do Fundacji IUS w Olsztynie do dnia 28.03.2024 r. prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z załączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty.

– zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisanie: zgody na przetwarzanie danych.

Pobyt rozpoczyna się kolacją we czwartek (11.04.2024 r.). W piątek (12.04.2024 r.) nie przewiduje się obiadu. Pobyt kończy się śniadaniem w niedzielę (14.04.2024 r.) oraz wykładem.

W przypadku wyboru pokoi 1-osobowych, przed wpłatą opłaty należy skontaktować się z OIRP w Olsztynie, celem uzyskania potwierdzenia, że limit pokoi 1-osobowych nie został wyczerpany.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z uwagi na zbyt małe zainteresowanie radców prawnych.

Prezes Fundacji Radców Prawnych IUS

Michał Korwek

IUS_Zgłoszenie-dla-radców-prawnych-spoza-OIRP-w-Olsztynie

IUS_Informacja o przetwarzaniu danych Rewa