Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Zapraszamy na szkolenie zagraniczne do Hiszpanii wraz z osobami towarzyszącymi

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) oraz umożliwiając wypełnienie obowiązku szkoleniowego przez radców prawnych, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uprzejmie zawiadamia, że w dniach 11-18.05.2020 r. organizuje wyjazdowe wiosenne szkolenie radców prawnych.

Jako miejsce szkolenia został wybrany hotel RIU Costa del Sol – Hiszpania: Wyjazd organizowany będzie przez Agencję Podróży Rejs-Mazury spółka cywilna Paweł Kamiński, Artur Kamiński w Olsztynie oraz TUI Poland Sp. z o.o.

Opis katalogowy hotelu: https://www.tui.pl/wypoczynek/hiszpania/costa-del-sol/riu-costa-del-sol-agp22018

W ramach szkolenia uczestnikom gwarantujemy:

  • przelot samolotem na trasie Warszawa – Costa del Sol Hiszpania, wraz z opłatami lotniskowymi i opłatą transportową.
  • transfery: lotnisko – hotel – lotnisko,
  • wyżywienie: w formie ALL INCLUSIVE
  • opieka polskojęzycznego rezydenta na miejscu, który nie będzie na wyłączność grupy
  • dostęp do sali spotkań (częściowo otwartej) w trakcie wyjazdu przez cztery dni po cztery godziny
  • ubezpieczenie: ubezpieczenie kosztów leczenia w wysokości do 250 000 zł, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków do wysokości 30 000 zł, ubezpieczenia OC w szkodach na osobie do 100 000 zł, szkody rzeczowe do 20 000 zł (franszyza redukcyjna 800 zł).
  • GWARANCJĘ NIEZMIENNOŚCI CENY,
  • Zabezpieczenie materiałów szkoleniowych dla uczestników (notatnik, długopis)

 

Uczestnicy pokrywają koszt szkolenia, wpłacając na rachunek bankowy wskazany w informacji przekazanej przez OIRP w Olsztynie, kwotę  3410,00 zł (miejsce w pokoju dwuosobowym) płatną w dwóch częściach: I w kwocie 1000 zł do dnia 28.12.2019 r.; II w kwocie 2410 zł do dnia 30.03.2020 r.

Uczestnicy mają możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zgodnie z warunkami określonymi w Warunkach uczestnictwa w Szkoleniu.

TERMIN NA SKŁADANIE KART ZGŁOSZENIOWYCH UPŁYWA w dniu 28.12.2019r.

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona, w związku z czym o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność dostarczenia zgłoszeń wraz z dowodem wpłaty I raty oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do OIRP w Olsztynie (data, godzina).

Warunkiem umieszczenia na liście uczestników jest dostarczenie do OIRP w Olsztynie (osobiście lub za pomocą maila) prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z potwierdzeniem uiszczenia I części opłaty za szkolenie w kwocie 1000 zł oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

OIRP zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z uwagi na zbyt małe zainteresowanie radców prawnych, albo innych przyczyn niezależnych od OIRP.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest:

– wysłanie od OIRP w Olsztynie do dnia 28.12.2019 r. prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z załączonym potwierdzeniem uiszczenia wpłaty I raty oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych;

– brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich w stosunku do OIRP w Olsztynie – zgłoszenia osób które będą posiadały zaległość w uregulowaniu składek nie będą uwzględniane.

 

Osoby towarzyszące:

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość udziału osób towarzyszących w szkoleniu zagranicznym.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie karty zgłoszeniowej, dowodu wpłaty oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia 30.12.2019 r.

 

Dziekan OIRP w Olsztynie

Katarzyna Skrodzka – Sadowska

 

Karta zgłoszeniowa dla osób towarzyszących Costa del Sol

Karta zgłoszeniowa Costa del Sol

Zgoda dla OIRP na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku

Warunki uczestnictwa w wyjeździe do Hiszpanii

Informacja o przetwarzaniu danych Costa del Sol 2020r.