Publikujemy podsumowanie materiałów szkoleniowych (komplet linków) powstałych podczas realizacji programu Akademii Prawa Europejskiego ERA nt. postępowań przed organami UE. Program realizowany był od 2019 roku i miał formę seminariów organizowanych w językach angielskim lub francuskim

Informacja została opublikowana także na stronie internetowej KIRP: https://kirp.pl/zapraszamy-do-zapoznania-sie-z-materialami-szkoleniowymi-powstalymi-podczas-realizacji-programu-era-nt-postepowan-przed-organami-ue/

Materiały edukacyjne. Postępowania przed organami UE. ERA