Dla radców Sport i turystyka Strona główna

XXVIII Spartakiada Prawników

OIRP w Olsztynie przypomina swoim członkom, iż w dniach 13 – 17 września 2017r. w Lublinie odbędzie się XXVIII Ogólnopolska Spartakiada Prawników współorganizowana przez OIRP w Lublinie. Wszelkie informacje dotyczące Spartakiady, w tym koszt udziału oraz zasady rejestracji znajdują się na stronie http://spartakiada2017.lublin.pl

Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z uchwałą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie nr 25/8/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., członkowie OIRP w Olsztynie mogą ubiegać się o dofinansowanie udziału w spartakiadzie w wysokości 30% wpisowego.  Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie do OIRP w Olsztynie (mailowo lub w formie pisemnej) wniosku o dofinansowanie wraz z dowodem uiszczenia 70% wpisowego. Dofinansowanie jest przekazywane przez OIRP w Olsztynie bezpośrednio na rachunek organizatora Spartakiady.