Sport i turystyka Strona główna

XVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie Gdynia 22-24.08.2019 r.

Krajowa Rada Radców Prawnych – Komisja Integracji
organizuje:

XVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa
Radców Prawnych i Aplikantów
w tenisie

Impreza odbędzie się
w dniach 22 – 24 sierpnia 2019 r.
na kortach Arki Gdynia
ul. Juliana Ejsmonda 3, 81-001 Gdynia

Informujemy, że noclegi i posiłki w hotelach za wyjątkiem wymienionych w programie
kolacji zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt, przy czym istnieje
możliwość skorzystania z usług Hotelu Nadmorski w Gdyni znajdującego się
bezpośrednio przy kortach na preferencyjnych warunkach zgodnie z informacją załączoną
do ogłoszenia.

Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi:
dla aplikantów radcowskich – 290 zł,
dla radców prawnych – 390 zł,
dla osób spoza samorządu radcowskiego – 690 zł
dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju – 520 zł

Szczegóły dotyczące wpłat m.in. podział wpłat, dane podmiotów na których konta należy
uiszczać wpłaty podane są w trzech rodzajach Kart zgłoszenia : dla aplikantów,
radców prawnych i osób spoza samorządu.
Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla
swojego statusu zawodowego.

Zgłoszenia do dnia 5 sierpnia 2019r.- wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z
dowodami wpłat zgodnie z podpisanymi odpowiednią kartą zgłoszenia, podpisaną zgodą
na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku, prosimy
przesyłać faxem (fax.022 319 56 16) lub e-mailem (sito@kirp.pl).

Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub
pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na 
XVIII Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie
wystawionym nie wcześniej niż po dniu 15.08.2019r.

Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników Mistrzostw na kwotę;
50.000 zł – nw.,
100.000 zł – oc.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z załączonym Regulaminem.

Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty WYŁĄCZNIE w obuwiu na 
płaskim obcasie.

Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa,
tel/fax 0-22 319.56.16, recepcja: 319.56.01, bezpośrednio: 319.56.04
e-mail sito@kirp.pl Informacji udziela Pani Joanna Sito-Przymus

Ramowy program imprezy wraz z kartami zgłoszenia znajduje się na stronie www.kirp.pl

 

Ogłoszenie tenis strona (1)

PROGRAM

Informacja o przetwarzaniu danych

Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku

Karta zgloszenia tenis aplikant

Karta zgloszenia tenis osoba spoza samorzadu niegrajaca

Karta zgloszenia tenis osoba spozasamorzadu

Karta zgloszenia tenis radca prawny

Rekomendacja hotel Nadmorski (1)