Sport i turystyka Strona główna

XVIII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

U W A G A   B I E S Z C Z A D Y  !!!

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio venire” pod patronatem

Krajowej Rady Radców Prawnych organizuje we współpracy

 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Rzeszowie organizuje

w dniach od 5 do 9 października 2022 r.

XVIII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

 

Zakwaterowanie w domkach turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem oraz pokojach w Ośrodku Wypoczynkowym „Bystre”.

Koszt uczestnictwa wynosi 890 zł

i obejmuje:

– zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 5 października br. do śniadania w dniu

9 października br.

– opiekę przewodników GOPR

– udział w programach towarzyszących,

– ubezpieczenie nnw.

Chętnych prosimy o kierowanie zgłoszenia na kartach zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail: subsidiovenire@kirp.pl).

Karty zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.

 

Opłaty w wysokościach wskazanych w karcie zgłoszeniowej (łącznie 890 zł ) należy uiścić 
do 28 września 2022 r.

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń wraz z dowodami wpłaty oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.

Uprzejmie informujemy iż można zwracać się do właściwej Izby o dofinansowanie udziału w Rajdzie.

Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie także ze względu na warunki pogodowe o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Rajdu lub jego całkowitego odwołania, wprowadzenia zaostrzonych rygorów bezpieczeństwa sanitarnego w szczególności z uwagi na zagrożenie wynikające z obowiązującego stanu epidemii SARS-CoV-2.

                                                           Zapraszam serdecznie

                                                                            Prezes Fundacji Radców Prawnych

                                                                          „Subsidio venire”

                                                                              Michał Korwek

Informacja o przetwarzaniu danych v2022

Karta zgloszenia rajd 2022

Program XVIII Rajdu Bieszczadzkiego