Sport i turystyka Strona główna

XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w Tenisie

Krajowa Rada Radców Prawnych – Komisja Integracji

organizuje:

XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa

Radców Prawnych i Aplikantów

w tenisie

 

Ze względu na problemy organizacyjne na terenie kortów Sopot Tenis Klubu rozgrywki odbywać się będą na kortach Arki Gdynia

 

Impreza odbędzie się

w dniach 23 – 25 sierpnia 2018 r.

Gdynia/Sopot

Informujemy, że noclegi  i posiłki w hotelach za wyjątkiem wymienionych w programie kolacji zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi:

dla aplikantów radcowskich – 290 zł,

dla radców prawnych – 390 zł,

dla osób spoza samorządu radcowskiego – 690 zł

dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju – 520 zł

 

Szczegóły dotyczące wpłat m.in.  podział wpłat, dane podmiotów na których konta należy uiszczać wpłaty podane są w trzech rodzajach Kart zgłoszenia : dla aplikantów, radców prawnych i osób spoza samorządu.

Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla swojego statusu zawodowego.

 

Zgłoszenia do dnia 13 sierpnia 2018r.-  wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z podpisanymi odpowiednią kartą zgłoszenia, podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku, prosimy przesyłać faxem (fax.022 319 56 16) lub e-mailem (sito@kirp.pl).

 

Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XVII Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów wystawionym nie wcześniej niż po dniu 16.08.2018r.

 

Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników Mistrzostw na kwotę;

50.000  zł – nw.,

100.000 zł – oc.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z załączonym Regulaminem.

 

„ Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty WYŁĄCZNIE w obuwiu na płaskim obcasie.

Organizatorzy zapewniają dojazd uczestników Mistrzostw na korty i z kortów Arki.

 

Krajowa Rada Radców Prawnych

 Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa,

tel/fax 0-22 319.56.16, recepcja: 319.56.01,  bezpośrednio: 319.56.04

e-mail sito@kirp.pl Informacji udziela Pani Joanna Sito-Przymus

 

Ramowy program imprezy wraz z kartami zgłoszenia znajduje się na stronie  www.kirp.pl

 

 

Karta zgloszenia tenis aplikant

Karta zgloszenia tenis osoba spoza samorzadu niegrajaca

Karta zgloszenia tenis osoba spozasamorzadu

Karta zgloszenia tenis radca prawny

PROGRAM

Informacja o przetwarzaniu danych

Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku