Sport i turystyka Strona główna

XVI Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

U W A G A,      B I E S Z C Z A D Y  !!! 

Komisja Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie we współpracy z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie po raz kolejny organizuje tradycyjnie

w dniach od 2 do 6 października 2019 r.

XVI Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

Zakwaterowanie w domkach turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem oraz w domkach turystycznych graniczących z Ośrodkiem.

Koszt uczestnictwa dla radców prawnych i aplikantów radcowskich wynosi 640 zł, zaś dla osób spoza samorządu radcowskiego 770 zł i obejmuje:
– zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 2 października br. do śniadania w dniu 6 października br.,
– opiekę przewodników GOPR,
– udział w programach towarzyszących,
– ubezpieczenie.

Koszt nie obejmuje posiłku i napojów po słowackiej stronie. Udający się na Słowację winni zabrać kieszonkowe w wysokości ok 10-12 euro na obiad.

Chętnych prosimy o kierowanie zgłoszenia na kartach zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail: sito@kirp.pl), faksem (022 319 56 16) bądź pocztą na adres:

Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41 lok. 2
00-540 Warszawa

Karty zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.

Opłatę w tej wysokości należy uiszczać bezpośrednio  na konto Ośrodka Wypoczynkowego „Wisan” Bystre k/Baligrodu. Nr 74124027441111001008037603 do 16 września 2019 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń wraz z dowodami wpłaty oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.

Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie także ze względu na warunki pogodowe, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.

 Uczestnicy powinni posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.

Zapraszamy serdecznie!

 

                                         Przewodniczący Komisji Integracji KRRP                                                                           Wiceprezes KRRP     

                                                        Bartosz Opaliński                                                                                                    Michał Korwek     

Załączniki do pobrania