Sport i turystyka Strona główna

XIX Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie Gdynia 20-23.08.2020 r.

Krajowa Rada Radców Prawnych – Komisja Integracji

organizuje:

XIX Ogólnopolskie Mistrzostwa

Radców Prawnych i Aplikantów

w tenisie

Impreza odbędzie się

w dniach 20 – 23 sierpnia 2020 r.

na kortach Arki Gdynia

  1. Juliana Ejsmonda 3, 81-001 Gdynia

Informujemy, że noclegi  i posiłki w hotelach za wyjątkiem wymienionych w programie zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt, przy czym istnieje możliwość skorzystania z usług Hotelu Nadmorski w Gdyni znajdującego się bezpośrednio przy kortach na preferencyjnych warunkach zgodnie z informacją załączoną do ogłoszenia.

Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi:

dla aplikantów radcowskich – 250 zł,

dla radców prawnych –  360 zł,

dla osób spoza samorządu radcowskiego – 590 zł

dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju –  200 zł 

Szczegóły dotyczące wpłat m.in. podział wpłat, dane podmiotów na których konta należy uiszczać wpłaty podane są w trzech rodzajach Kart zgłoszenia : dla aplikantów, radców prawnych i osób spoza samorządu.

Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla swojego statusu zawodowego.

Zgłoszenia do dnia 13 sierpnia 2020r.–  wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z podpisanymi odpowiednią kartą zgłoszenia, podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku, prosimy przesyłać e-mailem (sito@kirp.pl). 

Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XIX Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie wystawionym nie wcześniej niż po dniu 7.08.2020r.  

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Turnieju lub jego całkowitego odwołania, wprowadzenia zaostrzonych rygorów bezpieczeństwa sanitarnego w szczególności z uwagi na zagrożenie wynikające z obowiązującego stanu epidemii SARS-CoV-2. 

W przypadku dokonania rezerwacji indywidualnej w hotelu Nadmorski z puli pokoi po preferencyjnych cenach wynegocjowanych przez KRRP i odwołania imprezy, KRRP nie ponosi odpowiedzialności za zwroty wpłaconych indywidualnie zaliczek. Uczestnik winien w sprawie warunków zwrotu zaliczki kontaktować się bezpośrednio z hotelem Nadmorskim. 

W związku ze stanem epidemii, uczestnicy Imprezy są zobowiązani do przestrzegania w trakcie jej trwania wszelkich obowiązujących wymogów sanitarnych określonych obowiązującymi przepisami prawa a także do zaopatrzenia się w niezbędne artykuły ochronne oraz środki dezynfekcyjne. 

Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników Mistrzostw na kwotę;

    50.000  zł – nw.,

100.000 zł – oc.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z załączonym Regulaminem.

Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty WYŁĄCZNIE w obuwiu na płaskim obcasie.

Krajowa Rada Radców Prawnych

 Al. Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa,

tel. bezpośrednio: 626 82 49 wew.104

e-mail sito@kirp.pl Informacji udziela Pani Joanna Sito-Przymus

Ramowy program imprezy wraz z kartami zgłoszenia znajduje się na stronie  www.kirp.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych v2020

Karta zgloszenia tenis aplikant

Karta zgloszenia tenis osoba spoza samorzadu niegrajaca

Karta zgloszenia tenis osoba spozasamorzadu

Karta zgloszenia tenis radca prawny

PROGRAM

Regulamin turnieju tenisa mistrzostwa kirp 2020

Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku 2020