Ogłoszenia Strona główna

XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych

W sobotę 7 listopada 2020 r. miał miejsce XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych, podczas którego wybrano nowe władze samorządu radców prawnych XI kadencji.

Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych został radca prawny Włodzimierz Chróścik.

Członkami Krajowej Rady Radców Prawnych z naszej Izby wybrani zostali:

r.pr. Witold Lewandowski

r.pr. Katarzyna Skrodzka-Sadowska

r.pr. Tomasz Parkasiewicz

Członkiem stałym w  KRRP wybranym podczas Zgromadzenia Wyborczego OIRP w Olsztynie jest r.pr. Michał Korwek.

Członkiem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego został r.pr. Krzysztof Górecki, zaś r.pr. Marta Alicja Kawula i r.pr. Józef Mirosław Tetkowski zostali członkami Wyższej Komisji Rewizyjnej.

Głównym Rzecznikiem Dyscyplinarnym XI kadencji został r.pr. Gerard Dźwigała z OIRP w Warszawie

OIRP w Olsztynie jeszcze nigdy nie posiadała tak licznej grupy reprezentantów w Krajowej Radzie Radców Prawnych.

 

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Wicedziekan

Michał Korwek