Strona główna

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Publikujemy pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Anny Dałkowskiej DNA-II-510.20.2020 r. z dnia 18 maja 2020 r. wraz z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

DNA-II-510-20-2020

Wytyczne