Dla radców Strona główna Szkolenia

Wyjazdowe Sympozjum Szkoleniowe w Jastrzębiej Górze 25-28 maja 2017 r.

Zapraszamy na wyjazdowe Sympozjum Szkoleniowe w Jastrzębiej Górze 25-28 maja 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 25-28.05.2017r. (czwartek-niedziela) odbędzie się po raz trzeci 4-dniowe sympozjum szkoleniowe w Hotelu Astor ***
w Jastrzębiej Górze (www.astorhotel.pl).

Szkolenie to odbywa się po raz trzeci w  eksperymentalnej w naszej izbie formule. Wyjazd odbywa się autokarami, w których planujemy, aby w czasie jazdy odbywało się również szkolenie. Po przyjeździe oprócz szkolenia „stacjonarnego” przewidziana jest możliwość poznania miejscowych atrakcji turystycznych.
Z uwagi na odległość do miejsca szkolenia jest ono przewidziane jeden dzień dłużej niż dotychczasowe szkolenia krajowe OIRP Olsztyn  – czyli od czwartku,
do niedzieli.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest:

– wysłanie do OIRP w Olsztynie lub – w przypadku osób spoza OIRP w Olsztynie – do Fundacji Radców „Ius” w Olsztynie do dnia 10 kwietnia 2017r. prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z załączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty;

– brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich w stosunku do OIRP w Olsztynie.

OIRP zapewnia transport busem lub autokarem dla radców prawnych OIRP Olsztyn z Ostrołęki, Ciechanowa, Mławy, Nidzicy, Ostródy i Olsztyna.

Wykłady prowadzone będą także w czasie jazdy do miejsca szkolenia. Dla osób chętnych – w miarę warunków pogodowych – zorganizowana zostanie (płatna oddzielnie) wyprawa na połów dorszy i wycieczka po okolicy (na Hel lub do Pucka).

OIRP zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z uwagi na zbyt małe zainteresowanie radców prawnych.

Uwaga!
Radcowie prawni, za których koszt uczestnictwa w szkoleniu opłaca jednostka sektora finansów publicznych, przesyłają jedynie kartę zgłoszenia, bez konieczności uprzedniego dokonania opłaty. OIRP w Olsztynie/Fundacja Radców Prawnych IUS będzie wystawiała faktury na wyraźne życzenie wpłacających jednostek sektora finansów publicznych  w ciągu 7 dni od daty końca szkolenia z siedmiodniowym terminem płatności.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Program szkolenia

Zgłoszenie dla Radców prawnych OIRP Olsztyn

Zgłoszenie dla Radców prawnych spoza OIRP Olsztyn

 

DZIEKAN

Katarzyna Skrodzka-Sadowska