Dla radców Strona główna Szkolenia

Wyjazd szkoleniowy na Kubę – przypomnienie o wpłacie II raty

Szanowni Państwo,

zbliża się termin wyjazdu Państwa grupy na Kubę.

Do dnia 08.02.2017 należy dokonać dopłaty do pełnej ceny wyjazdu.

II części raty: –    kwoty  4650 zł dla radców prawnych

                        –    kwoty 5.300 zł dla osób towarzyszących

Wpłaty proszę kierować na konto podane poniżej:

Rejs-Mazury

ul. Dąbrowszczaków 19/2, 10-540 Olsztyn

PKO BP Olsztyn

67 1020 3541 0000 5502 0142 7152

tytułem: dopłata do wyjazdu OIRP na Kubę, [imię i nazwisko uczestnika]

Dowód uiszczenia II raty – wpłaty należy dostarczyć osobiście lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2017r.

do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie ,ul. Kopernika 10,  10-511 Olsztyn; e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl.