Dla radców Strona główna

Wygraj udział w Ogólnopolskim Forum Młodych Radców Prawnych – wystarczy pomysł i telefon komórkowy

Autorzy najciekawszych pomysłów, którzy wezmą udział w konkursie, znajdą się w gronie młodych radców prawnych, którzy w dniach 5-7 listopada 2021 r. będą uczestnikami V edycji Ogólnopolskiego Forum Młodych Radców Prawnych w Gdańsku.

Forum Młodych Radców Prawnych to przede wszystkim miejsce dla pomysłowych, kreatywnych i aktywnych młodych radców prawnych. Biorąc udział w konkursie masz niepowtarzalną okazję do wykreowania inicjatyw oraz wymiany doświadczeń i poglądów związanych z naszym funkcjonowaniem na rynku usług prawniczych. Udział w tym wydarzeniu weźmie 40 uczestników, których wyłoni Kapituła konkursu.

Jeżeli masz pomysł na ciekawy projekt w zakresie wspierania rozwoju zawodowego radców prawnych lub zmian w zakresie szkolenia aplikantów radcowskich – nagraj go kamerą lub telefonem (w pionie) i przyślij do Krajowej Izby Radców Prawnych pocztą elektroniczną na adres: kirp@kirp.pl. Zgłoszenia, zawierające m.in. informację o numerze wpisu, dacie wpisania na listę radców prawnych, należy przesyłać do dnia 18 października 2021 r. Do konkursu mogą przystąpić radcy prawni, którzy nie ukończyli 35. roku życia oraz wykonują zawód nie dłużej niż 4 lata.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie krótkiego materiału filmowego. Nagranie powinno trwać maksymalnie 180 sekund i zawierać propozycje inicjatyw:

– zmiany w zakresie szkolenia, jakie powinny być wprowadzone w toku aplikacji radcowskiej dla zwiększenia jakości i praktyczności szkolenia, ze wskazaniem celu projektu i spodziewanych korzyści dla aplikantów radcowskich, lub

– wsparcia i zapewnienia lepszych warunków wykonywania zawodu radcy prawnego, ze wskazaniem celu projektu i spodziewanych korzyści dla radców prawnych.

Zwycięskie prace wybierze jury w składzie: Prezes KRRP, członkowie Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP oraz Przewodniczący Komisji Aplikacji KRRP. Jury wyłoni po jednym laureacie z projektów zgłoszonych przez uczestników każdej z Okręgowych Izb Radców Prawnych, czyli maksymalnie 19 osób oraz 21 laureatów spośród pozostałych zgłoszeń uczestników. O wynikach konkursu Krajowa Izba Radców Prawnych powiadomi na stronie www.kirp.pl w terminie do 20 października 2021 r.

W przypadku pytań w sprawie konkursu lub Forum Młodych Radców Prawnych zapraszamy do kontaktu mailowego na adres sito@kirp.pl. Regulamin konkursu dostępny jest do pobrania poniżej.

Załączniki do pobrania: