Ogłoszenia Strona główna

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza na studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

serdecznie zaprasza na:

  • studia podyplomowe Prawo pracy

Studia podyplomowe Prawo pracy kierowane są do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, w szczególności dla osób stosujących prawo pracy w praktyce, zajmujących się problematyką kadrową, przedsiębiorców, kadry menedżerskiej, jak również dla pracowników administracji publicznej, w tym osób odpowiedzialnych za implementację i stosowanie europejskiego prawa pracy. Podnoszenie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu prawa pracy jest szczególnie ważne w nadchodzących miesiącach. Wszystko za sprawą wdrożenia dwóch unijnych dyrektyw, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE. Ponadto przygotowywane są zmiany w zakresie pracy zdalnej oraz badania trzeźwości pracowników.

Opłata za studia wynosi 3 000,00 zł.za rok. Opłatę można rozłożyć na raty (nie więcej niż 6 rat). RATY 0%

  • studia podyplomowe Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostkach sektora publicznego

Studia podyplomowe skierowane są dla osób, które są zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy dotyczącej danych osobowych i ich ochrony ze szczególnym uwzględnieniem jednostek sektora publicznego (jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji publicznej, Policji, placówek edukacyjnych, służby zdrowia oraz spółek komunalnych). Zarówno administratorzy, inspektorzy ochrony danych osobowych jak i osoby dopiero zaczynające swoją przygodę z ochroną danych osobowych, znajdą na studiach niezbędną wiedzę oraz praktyczne wskazówki związane z zasadami ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

Opłata za studia wynosi 3 600,00 zł.za rok. Opłatę można rozłożyć na raty (nie więcej niż 6 rat). RATY 0%

  • studia podyplomowe Prawo ubezpieczeń społecznych ON-LINE

Studia podyplomowe Prawo ubezpieczeń społecznych kierowane są do osób zajmujących się zawodowo ubezpieczeniami społecznymi lub planujących podjęcie pracy w tym obszarze. Studia mają na celu przekazanie i ugruntowanie wiedzy prawniczej niezbędnej do rozumienia funkcjonowania ubezpieczeń społecznych w systemie prawa. W założeniu programowym, studia mają charakter interdyscyplinarny. W trakcie studiów prezentowane są zagadnienia z zakresu prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, prawa finansów publicznych, a także zagadnienia dotyczące postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji oraz postępowania cywilnego rozpoznawczego i egzekucyjnego w zakresie niezbędnym do praktycznego i codziennego realizowania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Oczywistym elementem są zajęcia, które skupiają się na poszczególnych zagadnieniach prawa ubezpieczeń społecznych, np. finansowanie ubezpieczeń społecznych, prawna ochrona danych osobowych w prawie ubezpieczeń społecznych, czy podleganie ubezpieczeniom społecznym.

Opłata za studia wynosi 3 200,00 zł.za rok. Opłatę można rozłożyć na raty (nie więcej niż 6 rat). RATY 0%

Termin zakończenia naboru – 15.10.2022 r.

Termin rozpoczęcia zajęć – listopad 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych znajdują się na stronie:

https://wpia.uwm.edu.pl/kandydaci/studia-podyplomowe/

Rekrutacja prowadzona jest do dnia 15 października 2022 za pośrednictwem strony https://irk.uwm.edu.pl/pl/

Kontakt:

Sekretarz – mgr Katarzyna Ustaszewska tel. 89/524-64-93

e-mail: katarzyna.huminska@uwm.edu.pl