Ośrodek Mediacji Gospodarczych Strona główna Szkolenia OIRP

Wyczerpany limit miejsc na szkolenie pt. Mediacje-szkolenie podstawowe

Uprzejmie informujemy, że limit miejsc na szkolenie pt. Mediacje-szkolenie podstawowe został wyczerpany.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą przesyłać karty zgłoszeniowe bez dokonywania wpłaty na adres kj@oirp.olsztyn.pl. Zgłoszenia te zostaną zarejestrowane na liście rezerwowej.

Jednocześnie informujemy, że przy dużym zainteresowaniu Izba jest w stanie zorganizować drugie szkolenie w listopadzie.