Ogłoszenia Strona główna

Wspólny wyjazd na Kongres do Katowic – 20 maja 2017 r.

W nawiązaniu do zaproszenia Prezesa KRRP Pana Macieja Bobrowicza do udziału w Kongresie Prawników Polskich w dniu 20 maja 2017 r.
w Katowicach, publikowanym w poprzednim ogłoszeniu, uprzejmie informuję, że istnieje możliwość wynajęcia na koszt OIRP w Olsztynie autokaru na wspólny przejazd radców prawnych i aplikantów na trasie Olsztyn-Katowice-Olsztyn, którzy chcieliby wziąć udział w Kongresie.

Ze względu na znaczną odległość do miejsca wydarzenia wyjazd z Olsztyna planowany jest o godzinie 1,00 w dniu 20 maja 2017 r., rozpoczęcie Kongresu – godz. 10,00, zakończenie Kongresu – godz. 17,00, powrót do Olsztyna ok. godz. 3,00 w dniu 21 maja 2017 r.

W związku z wcześniej zaplanowanym w tym samym dniu szkoleniem dla radców prawnych z rejonów: Ostrołęka i Ciechanów, Dziekan OIRP w Olsztynie będzie obecna na szkoleniu w Pułtusku, natomiast z grupą radców i aplikantów do Katowic uda się Wicedziekan Michał Korwek.

Wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem w Kongresie Prawników Polskich w Katowicach proszę o dodatkową informację do biura OIRP w Olsztynie (na adres mailowy: biuro@oirp.olsztyn.pl lub telefonicznie: 89 527 98 63), kto z Państwa zarejestrował się na stronie Kongresu i zamierza wziąć udział w spotkaniu oraz czy chciałby skorzystać ze wspólnego przejazdu. Informacja ta jest konieczna, abyśmy mogli podjąć decyzję co do wielkości środka transportu.

Oprócz wysłuchania merytorycznej dyskusji oraz szeregu wrażeń podczas Kongresu będzie okazja do spotkania z koleżankami i kolegami z całej Polski, a także okazja do wymiany podglądów i integracji również w trakcie wspólnej podróży, do której serdecznie Państwa zapraszam.

Dziekan OIRP

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

 

Do pobrania:

List Prezesa KRRP