Dla radców Ośrodek Mediacji Gospodarczych Strona główna

WOLNE MIEJSCA – szkolenie warsztatowe z mediacji OIRP w Olsztynie

Okręgowa Izba Radców Prawnych organizuje w dniu 10 marca (sobota) – w godz. 10.00-13.00 szkolenie warsztatowe dla radców prawnych – mediatorów – członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

Tematem szkolenia będzie: „Poszerzanie tortu negocjacyjnego”
– działanie schematu pytań docierania do interesów/potrzeb,
– odróżnianie stanowisk od interesów,
– techniki uruchomiania potencjału stron w procesie przekładania interesów na rozwiązania,
– model superwizji  J. Haynes’a, jako narzędzie uruchamiania potencjału  mediatora.

Szkolenie poprowadzi mediator, superwizor Konrad Sobczyk

Szkolenie jest częściowo odpłatne i wynosi 70 zł od uczestnika – wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie:  PKO BANK POLSKI S.A. 04 1440 1228 0000 0000 0480 3574.

Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają w kolejności: mediatorzy – radcy prawni, radcy prawni i aplikanci radcowscy.

Faktury za udział w szkoleniu  wystawiane będą na wyraźne żądanie uczestnika skierowane na adres mailowy: ag@oirp.olsztyn.pl, .

Szkolenie odbędzie się w dniu 10 marca 2018 r. w godz. 10-13,00 – dolna sala wykładowa OIRP w Olsztynie  przy ul.  Kopernika10. Izba nie zwraca kosztów dojazdu na szkolenie.

Maksymalna liczba miejsc – 20.

Zgłoszenia na szkolenie wraz z dowodem wpłaty kwoty 70 zł przyjmuje biuro OIRP w Olsztynie w terminie do dnia 7 marca 2018 r. drogą mailową na adres biuro@oirp.olsztyn.pl lub faxem 89 523 79 80

Przed dokonaniem wpłaty proszę o upewnienie się w Sekretariacie Izby czy są jeszcze wolne miejsca.

 

Za  szkolenie będą przyznawane punkty szkoleniowe.

Serdecznie zapraszam.

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska