Strona główna Uncategorized

Wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie

            Olsztyn, dnia 6 lipca 2022 r.

  O G Ł O S Z E N I E

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie:

– Paweł Radosław Klonowski, s. Michała i Joanny, zam. w Olsztynie.

Na mocy uchwały Rady Naukowej Dyscypliny nauki prawne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2022 r. uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Rada prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących Wnioskodawcy, mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosku.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu w siedzibie Rady przez okres 14 dni od jego wywieszenia.