Ogłoszenia Strona główna

Wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie

Olsztyn, dnia 3 października 2023 r.

  O G Ł O S Z E N I E

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie:

– Marta Berchard, c. Jerzego i Iwony, zam. w Kętrzynie.

Pani Marta Berchard od  1 lipca 2015 r. jest zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego.
W dniach 18-21 maja 2021 r. złożyła przed Komisją Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Olsztynie egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym.

Rada prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących Wnioskodawczyni, mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosku.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu w siedzibie Rady przez okres 14 dni od jego wywieszenia.