Dla radców Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Wiosenne szkolenie zagraniczne radców prawnych 28 maja – 4 czerwca 2018 r.

Szanowne Koleżanki i  Koledzy,

Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) oraz umożliwiając wypełnienie obowiązku szkoleniowego przez radców prawnych, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uprzejmie zawiadamia, że w dniach 28 maja- 04 czerwca 2018 r., organizuje wyjazdowe wiosenne szkolenie radców prawnych.

Jako miejsce szkolenia został wybrany hotel  o nazwie Be Live Palmeiras (kod hotelu według TUI Poland Sp. z o.o. – FAO44200) położony na wybrzeżu Algarve w Portugalii na obrzeżu miasteczka Porches.

Wyjazd organizowany będzie przez Agencję Podróży Rejs-Mazury Teresa Kamińska, Paweł Kamiński s.c. w Olsztynie oraz TUI Poland Sp. z o.o.

Opis katalogowy hotelu: https://www.tui.pl/wypoczynek/portugalia/algarve/be-live-family-palmeiras-village-fao44200 

W ramach szkolenia uczestnikom gwarantujemy:

  • przelot samolotem na trasie Warszawa – Faro – Warszawa, wraz z opłatami lotniskowymi i opłatą transportową.
  • transfery: lotnisko – hotel – lotnisko,
  • wyżywienie: w formie ALL INCLUSIVE
  • opieka polskojęzycznego rezydenta na miejscu, który nie będzie na wyłączność grupy
  • dostęp do sali spotkań (częściowo otwartej) w trakcie wyjazdu przez cztery dni po cztery godziny
  • ubezpieczenie: ubezpieczenie kosztów leczenia w wysokości do 250 000 zł, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków do wysokości 30 000 zł, ubezpieczenia OC w szkodach na osobie do 100 000 zł, szkody rzeczowe do 20 000 zł (franszyza redukcyjna 800 zł).
  • GWARANCJĘ NIEZMIENNOŚCI CENY,
  • Zabezpieczenie materiałów szkoleniowych dla uczestników (notatnik, długopis)

 

Uczestnicy pokrywają koszt szkolenia, wpłacając na rachunek bankowy wskazany w informacji przekazanej przez OIRP w Olsztynie, kwotę  2990,00 zł (miejsce w pokoju dwuosobowym w zespole apartamentów) płatną w dwóch częściach: I w kwocie 349zł do dnia 20 grudnia 2017r. II w 2641,00 zł do dnia 20 kwietnia 2018r.

 

Uczestnicy mają możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zgodnie z warunkami określonymi w Warunkach uczestnictwa w Szkoleniu.

TERMIN NA SKŁADANIE KART ZGŁOSZENIOWYCH UPŁYWA 20 grudnia 2017r.

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona, w związku z czym o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność dostarczenia zgłoszeń wraz z dowodem wpłaty I raty do OIRP w Olsztynie (data, godzina).

Warunkiem umieszczenia na liście uczestników jest dostarczenie do OIRP w Olsztynie (osobiście lub za pomocą maila) prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z potwierdzeniem uiszczenia I części opłaty za szkolenie w kwocie 349 zł.

 

OIRP zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z uwagi na zbyt małe zainteresowanie radców prawnych, albo innych przyczyn niezależnych od OIRP.

 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest:

– wysłanie od OIRP w Olsztynie do dnia 20 grudnia 2017r. prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z załączonym potwierdzeniem uiszczenia;

– brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich w stosunku do OIRP w Olsztynie – zgłoszenia osób które będą posiadały zaległość w uregulowaniu składek nie będą uwzględniane.

 

Osoby towarzyszące:

W przypadku braku chętnych spośród radców prawnych, po 20 grudnia 2017r.. będzie istniała możliwość udziału w wyjeździe szkoleniowym osób towarzyszących. W takim przypadku niezbędne będzie dokonanie zgłoszenia osoby towarzyszącej z podaniem wymaganych danych (określonych w karcie zgłoszeniowej) i uiszczenie opłaty za wyjazd w pełnej wysokości, to 3490 zł w terminach wskazanych w informacji przekazanej przez OIRP.

Do pobrania:

Warunki uczestnictwa w wyjeździe

Karta zgłoszeniowa na szkolenie – Portugalia

Karta zgloszeniowa dla osoby towarzyszącej

 

Dziekan OIRP w Olsztynie

Katarzyna Skrodzka – Sadowska